La Cuartelada o Els incidents del Cu-Cut!

Els incidents del Cu-Cut!, també coneguts com la Cuartelada, van succeir el dia 25 de novembre 1905, a la ciutat de Barcelona.

Els fets es van donar sota un clima de molta tensió. La major part dels grups polítics catalans  van reaccionar contra la politica anticatalanista que feien els governs liberals de Madrid, es van oposar escpecialment al projecte de la Llei de Jurisdiccions. A més, els èxits electorals de la Lliga Regionalista van fer que un grup important de diputats catalanistes arribes al Congrés, cosa que el govern de Madrid i la premsa de la capital no van acollir amb gran afecte, sino que van ser rebuts amb hostilitat.

En aquest clima de tensió van tenir lloc els incidents. La publicació a la revista satírica Cu-Cut! d’un acudit que feia referència a la victòria electoral de la Lliga Regionalista a les eleccions municipals del 1905 i que també feia al·lusió irònica a les escasses victòries dels militars va irritar als militars. Aquests van assaltar la nit del 25 de novembre la redacció del Cu-Cut! i La veu de Catalunya.

Aquest fets van portar grans conseqüències, especialment per a la premsa a Espanya. Els incidents van impulsar la creació de la Llei de Jurisdiccions, una llei que va reprimir la llibertat d’expresió en la premsa. El rebuig d’aquesta llei va fer que a Catalunya es gestes un  gran moviment patriòtic de reafirmament de la personalitat catalana i de comprimís en la lluita pels drets de Catalunya. Solidaritat Catalana consistia en una coalició electoral que aplegava totes les forces catalanes, (llevat dels parits dinàstics, conservador i lliberal i els lerrouxistes), això va fer que ben aviat afloresin les contradicciónns en el sid e la coalició. Arran dels fets de la Setmana Tràgica (1909), la coalición es va dispersar, ja que la Lliga Regionalista veia bé la repressió del govern central, mentre que els sectors republicans i obreristes van criticar durament l’actuació governamental.

No hay comentarios:

Publicar un comentario