Conclusions

CONCLUSIONS GENERALS 

Els fets del Cu-Cut! van marcar un abans i un després en la premsa de masses a Espanya. El més destacable és que van impulsar l’elaboració de la llei de jurisdiccions, la qual permetia que els militars poguessin jutjar tot allò que consideressin que atemptava contra la unitat de l’Estat espanyol o contra ells mateixos. Aquesta llei va ser àmpliament interpretada com a un atac cap a Catalunya. Com a conseqüència dels fets del Cu-Cut! i de la llei de jurisdiccions, es va constituir la Solidaritat Catalana, una coalició de diversos partits polítics que tenien en comú el seu catalanisme. Nacionalistes catalans, carlins i republicans es van unir per aconseguir la transformació de l’estat centralista i per assolir l’hegemonia política de la burgesia catalana.

A més a més, a partir de llavors, els diaris van tenir més cura amb el tractament de les notícies que publicaven.

Tot plegat representa un pas enrere pel que fa a la llibertat d’expressió.
En aquella època, la premsa i l’escola eren els dos principals mitjans a partir dels quals la gent podia accedir al coneixement, a la cultura de masses i a la situació política del país. Així doncs, la premsa tenia una gran influència en la societat, ja que ajudava a crear un estat d’opinió individual i col·lectiu.Posicionament sobre la hipòtesi d'Espinet i Tresserras

“La hipòtesi que orienta aquestes pàgines considera que, a catalunya l’arrencada de la transció entre, d’una banda, una societat caracteritzada pel predomini de les formes tradicionals de comunicació [...]  i, de l’altre, una societat caracteritzada pel progressiu predomini de les formes de comunicació de masses, té lloc durant el tombant de segle i va desenvolupar-se tot al llarg del primer terç del segle XX.”

Ens posicionem a favor de la hipòtesi. Creiem que la genesi de la societat de masses no es dona en un punt en concret, sinó que es fruit de tot un procés, en el qual hi ha uns aspectes determinants que influeixen en aquest naixement.
En un inici, les migracions camp-citutat que es van produir a causa de la primera Revolució Industrial. Degut a això la gent que vivia a les ciutats, especialment els nens, van començar a alfabetitzar-se i com conseqüència d’això a comprar diaris. La població a Barcelona es triplica i la vida de ciutat comença a assemblar-se a la que coneixem avui en dia. Es produeixen avenços tecnològics (enllumenat als carrers, telèfon) i en les comunicacions (xarxes ferroviàries i telegràfiques), que faiciliten la vida a la ciutat. A més a més, la forma de vida dels immigrants es va fusionar amb la dels habitants de la ciutat, formant-se així una forma de vida ciutadana més rica i diversa.
Una de las protagonistes més importants d’aquest procés de transformació de la societat catalana en una societat de masses és la premsa. Durant el final del segle XIX i començaments del segle XX es dona una gran modernització a la premsa gràcies als avenços teconològics. Aquests avenços canvien al via de la gent i també a les publicacions periòdiques. La rapidesa i facilitat per obtenir informació, estar assabentat de tot el que passa i connectat amb la resta del món, és un element clau de les societat de masses, que s’aconsegueix especialment gràcies a la tecnologia. 

Cal considerar que la genesi de la comunicació de masses a Catalunya es caracteritza per ser un procés amb gran quantitat d’avenços, però també amb passos enrrere. Sense anar més lluny, el fet que ens ocupa s’ubica en la censura. A partir dels Fets del Cu-cut! Es promulgar la llei de jurisdiccions de 1906, que consistia en que els militars tenien carta blanca per controlar els continguts de tot allò que es publicava. La llei es va deroga el 1931, amb la’adveniment de la II República. Amb el final de la Guerra Civil es va tornar imposar la censura. Tot i aquestes dificultats, com la censura, l’evolució de la genesi de la societat de masses va seguir endevant.QUÈ ENS HA APORTAT?

El tema que hem triat, els fets del Cu-Cut!, és un fet històric que ja havíem estudiat fa uns anys. Realitzant aquest treball, però, hem aprofundit molt més en les seves causes i conseqüències. Consultant i analitzant les diverses fonts a partir de les quals hem obtingut la informació necessària per elaborar el contingut del bloc, hem pogut conèixer més a fons els motius que van acabar provocant els fets del Cu-Cut! i el que això va suposar per al panorama polític, social i cultural de Catalunya.
També ens ha aportat una millora en la recerca d’informació, sobretot pel que fa a la part de Las Noticias. La informació al respecte d’aquest diari era força escassa, i fins i tot ens va ser relativament dificultós aconseguir-ne els exemplars que volíem a l’hemeroteca.
A més, hem adquirit molts coneixements en el camp del disseny de llocs web, així com la organització i distribució del contingut a col·locar-hi. El menú en forma de pestanyes, eina que en un principi no coneixíem, ha estat de gran ajuda en aquest últim aspecte.